th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่​ 6 ธันวาคม 2562 ผจภ.4(กส.) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯออกประชาสัมพันธ์​และตรวจวัดเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส เพื่อตรวจสอบวัดขนาดเรือและตอกเครื่องหมายอัตลักษ์เรือ บริเวณหาดบางมะขาม (หลังร้านอาหารจ่าวัตร)และในคลองลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(06-12-2562)วันที่​ 6 ธันวาคม 2562 ผจภ.4(กส.) ได้มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ สว่างภิภพ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฯออกประชาสัมพันธ์​และตรวจวัดเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส เพื่อตรวจสอบวัดขนาดเรือและตอกเครื่องหมายอัตลักษ์เรือ บริเวณหาดบางมะขาม (หลังร้านอาหารจ่าวัตร)และในคลองลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ตามที่เจ้าของเรือมาแจ้งไว้ จำนวน 9 ลำ และชาวเรือประมงพื้นบ้านฯ ได้มายื่นคำร้องที่ สนง.จภ.4(กส.)เอกสารแนบ:


1676029.jpg
1676030.jpg
1676031.jpg
1676032.jpg
1676033.jpg
1676034.jpg
1676035.jpg
1676036.jpg
1676037.jpg