th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผจภ.5 (สต.) มอบหมายนายกิติศักดิ์ แก้วบรรจง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้เจ้าของเรือมายื่นคำขอให้เจ้าท่าทำการตรวจสอบและจัดทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ตัวเรือประมงพื้นบ้าน ณ หอประชุม อ.ท่าแพ จ.สตูล
(06-12-2562)วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิติศักดิ์ แก้วบรรจง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผจภ.5 (สต.) เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ.ท่าแพ จ.สตูล ครั้งที่ 12/2562 ณ หอประชุม อ.ท่าแพ จ.สตูล เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้เจ้าของเรือมายื่นคำขอให้เจ้าท่าทำการตรวจสอบและจัดทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ตัวเรือประมงพื้นบ้าน ตาม คส.จท.ที่ 212/2562

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


1675863.jpg
1675864.jpg
1675865.jpg
1675866.jpg