th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30-16:30 น. นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) ได้มอบหมายให้นางศิริวรรณ เกตุแสง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ฯ ออกหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของเรือและชาวเรือในการขอยื่นตรวจสอบเรือ
(06-12-2562)วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30-16:30 น. นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) ได้มอบหมายให้นางศิริวรรณ เกตุแสง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ฯ ออกหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของเรือและชาวเรือในการขอยื่นตรวจสอบเรือ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ โดยมีประชาชนมายื่นคำร้องเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณศาลาเทศบาลตำบลท่าฉาง ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เอกสารแนบ:


1675393.jpg
1675394.jpg
1675395.jpg
1675396.jpg
1675397.jpg
1675398.jpg
1675399.jpg