th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
(06-12-2562)วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. นางสาวนภัสนันท์ ศักดิ์เศรษฐ เจ้าพนักงานขนส่ง ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ(วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) สร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


1675368.jpg
1675369.jpg
1675370.jpg
1675371.jpg