th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้องเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส
(04-12-2562)วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 ลว.25 พฤศจิกายน 2562 เรื่องให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ นั่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนทาง เจ้าท่าสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าทีออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านในอำเภอชายทะเล ของจังหวัดปัตตานี โดยในวันนี้ออกหน่วยบริเวณบ้านปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี มีประชาชนมายื่นคำร้องจำนวนมากและเจ้าพนักงานตรวจเรือจำนวน 3 ชุด ทำการตรวจวัดเรือไปแล้ว จำนวน 115 ลำเอกสารแนบ:


1673582.jpg
1673583.jpg
1673584.jpg
1673585.jpg
1673586.jpg
1673587.jpg
1673588.jpg
1673589.jpg
1673590.jpg
1673591.jpg