th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จภ.5 (ภก) จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ
(04-12-2562)วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จภ.5 (ภก) จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ บริเวณบ้านป่าหล่าย ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบเรือ รายละเอียดดังนี้ เรือที่มีทะเบียน จำนวน 22 ลำ เรือไม่มีทะเบียน จำนวน 34 ลำ รวมทั้งสิ้น 56 ลำ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบเรือ พร้อมทำอัตลักษณ์ ทั้งหมดทั้ง 56 ลำเอกสารแนบ:


1673068.jpg
1673069.jpg
1673071.jpg
1673072.jpg
1673073.jpg
1673074.jpg
1673076.jpg
1673077.jpg
1673079.jpg
1673080.jpg