th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ซึ่งมีความประสงค์ขอรับบริการตรวจวัดขนาดเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่เกินสิบตันกรอส
(04-12-2562)วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ซึ่งมีความประสงค์ขอรับบริการตรวจวัดขนาดเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่เกินสิบตันกรอส เพื่อขอจดทะเบียนเรือใหม่และขอตรวจสอบเรือเพื่อทำอัตลักษณ์เรือ ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 โดยมีผู้ขอรับบริการในพื้นที่ ทั้งสิ้น 141 รายเอกสารแนบ:


1672077.jpg
1672078.jpg
1672079.jpg
1672080.jpg
1672081.jpg
1672082.jpg
1672083.jpg
1672085.jpg