th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายวินัย หมื่นสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกอำนวยความสะดวกรับคำร้องให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ
(04-12-2562)วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายวินัย หมื่นสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบหมายนางอุไร แสนอินทร์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ออกอำนวยความสะดวกรับคำร้องให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ ณ ท่าเทียบเรือหาดเจ้าไหม อำเภอกันตัง จังหวัดตรังเอกสารแนบ:


1671728.jpg
1671729.jpg
1671731.jpg
1671732.jpg
1671733.jpg