th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ขนาดไม่เกินสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ให้นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือภายในเวลาและสถานที่ที่กำหนด
(04-12-2562)วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ขนาดไม่เกินสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ให้นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือภายในเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอติดชายทะเล เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ฯ ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ อำเภอกันตัง อ.สิเกา อ.หาดสำราญ และอำเภอปะเหลียนเอกสารแนบ:


1671674.jpg
1671675.jpg
1671676.jpg
1671677.jpg
1671678.jpg
1671682.jpg
1671684.jpg