th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการเรือโดยสาร เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
(03-12-2562)วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการเรือโดยสาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณท่าเรือเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


1671390.jpg
1671391.jpg
1671392.jpg
1671393.jpg
1671394.jpg
1671396.jpg
1671397.jpg
1671398.jpg