th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. เรือเอก อภิชิต ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมรักษ์ทะเล (การเก็บขยะทะเล)​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(03-12-2562)วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. เรือเอก อภิชิต ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้หมอบหมายให้ นางพนิตนาฎ สุวรรณฤกษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และ ว่าที่ร้อยตรี กิตติภูมิ สมัยกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมรักษ์ทะเล (การเก็บขยะทะเล)​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท่าน้ำหน้าสัดศรีสุทธาราม(วัดกำพร้า)​ หมู่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เอกสารแนบ:


1671178.jpg
1671181.jpg
1671184.jpg
1671185.jpg
1671188.jpg
1671189.jpg
1671191.jpg