th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและจัดทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ตัวเรือประมงพื้นบ้าน ตาม คส.จท.ที่ 212/2562
(03-12-2562)วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิติศักดิ์ แก้วบรรจง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ผจภ.5 (สต.) เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ละงู จ.สตูล ครั้งที่ 12/2562 ณ หอประชุม อ.ละงู จ.สตูล ในส่วนของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและจัดทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ตัวเรือประมงพื้นบ้าน ตาม คส.จท.ที่ 212/2562เอกสารแนบ:


1671159.jpg
1671160.jpg
1671161.jpg
1671162.jpg