th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าทีออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ไทรทอง และ ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
(03-12-2562)วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 ลว.25 พฤศจิกายน 2562 เรื่องให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ นั่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนทางเจ้าท่าสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าทีออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านในอำเภอชายทะเล ของจังหวัดปัตตานี โดยในวันนี้ออกหน่วยให้บริการบริเวณ ต.ไทรทอง และ ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานีเอกสารแนบ:


1670831.jpg
1670832.jpg
1670833.jpg
1670834.jpg
1670835.jpg
1670837.jpg
1670838.jpg
1670839.jpg
1670842.jpg
1670843.jpg