th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผจภ.5 (พง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในพื้นที่ โดยตั้งหน่วยบริการชั่วคราว ณ บริเวณบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
(03-12-2562)วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผจภ.5 (พง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จภ.5 (พง) จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในพื้นที่ โดยตั้งหน่วยบริการชั่วคราว ณ บริเวณบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีความประสงค์ขอรับบริการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้าน ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 และสมัครสอบความรู้ ต่ออายุประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ โดยมีผู้ขอรับบริการในพื้นที่ ประเภท - ขอยื่นตรวจสอบเรือที่มีทะเบียน จำนวน 37 ราย - ขอยื่นตรวจสอบเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียน จำนวน 4 ราย - ต่ออายุประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ/เครื่องจักรยนต์ จำนวน 3 รายเอกสารแนบ:


1670224.jpg
1670225.jpg
1670226.jpg
1670227.jpg
1670228.jpg
1670229.jpg
1670230.jpg
1670231.jpg
1670232.jpg
1670233.jpg