th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการตรวจความปลอดภัยในการเดินเรือร่วมในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Joint Inspection) ระหว่างท่าเรือจิงหง-ท่าเรือมอม-ท่าเรือวังพง-ท่าเรือเชียงของ-ท่าเรือหลวงพระบาง
(03-12-2562)วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการตรวจความปลอดภัยในการเดินเรือร่วมในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Joint Inspection) ระหว่างท่าเรือจิงหง-ท่าเรือมอม-ท่าเรือวังพง-ท่าเรือเชียงของ-ท่าเรือหลวงพระบาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความปลอดภัยของเรือ ร่องน้ำทางเดินเรือ หน่วยงานด้าน SAR การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ การฝึกอบรมคนประจำเรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (JCCCN) ครั้งที่ 18 ที่ประเทศจีนต่อไปเอกสารแนบ:


1670186.jpg
1670187.jpg
1670189.jpg
1670191.jpg
1670190.jpg
1670195.jpg
1670196.jpg
1670199.jpg