th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของเรือและชาวเรือในการขอยื่นตรวจสอบเรือ
(03-12-2562)วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) ได้มอบหมายให้นางศิริวรรณ เกตุแสง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ฯ ออกหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของเรือและชาวเรือในการขอยื่นตรวจสอบเรือ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ โดยมีประชาชนมายื่นคำร้องเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ท่ากระจาย ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอกสารแนบ:


1670073.jpg
1670074.jpg
1670075.jpg
1670076.jpg
1670077.jpg
10994443754056.jpg