th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
(02-12-2562)วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตามประกาศกรมเจ้าท่าท่ี 212/2562 ลว.25 พฤศจิกายน 2562 เรื่องให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ นั่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนทาง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการร้บคำร้อง ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านใน อำเภอเกาะสมุย โดยในวันนี้ได้ออกหน่วยให้บริการ บริเวณ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี   วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี   วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี     วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี   วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี