th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ดอนทราย และต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
(02-12-2562)วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 ลว.25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ นั่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนทางเจ้าท่าสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าทีออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านในอำเภอชายทะเลของจังหวัดปัตตานี โดยในวันนี้ได้ออกหน่วยให้บริการบริเวณ ต.ดอนทราย และต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ดอนทราย และต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี    วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ดอนทราย และต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี    วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ดอนทราย และต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี      วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง บริเวณ ต.ดอนทราย และต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี