th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รรก. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยงานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม นายพิพัฒน์ มโนนที ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ เดินทางตรวจราชการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือเทศบาลมุกดาหาร
(29-11-2562)วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รรก. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยงานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม นายพิพัฒน์ มโนนที ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ เดินทางตรวจราชการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือเทศบาลมุกดาหาร และประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และนรข.มุกดาการ ณ ห้องประชุมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ในประเด็น 1) สภาพปัจจุบันในการเดินทางข้ามแเนและการค้าชายแดน 2) การบริหารจัดการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 3)ปัญหาความมั่นคงตามแนวแม่น้ำโขงในจังหวัดมุกดาหาร 4) ปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนของจังหวัดมุกดาหารเอกสารแนบ:


363F77B1-4DDC-40B5-BE90-8805F9BC8436.jpeg
0BDEC800-169F-49AA-8D7B-A996FCDD2DB4.jpeg
8BB4A026-1C26-4C23-AEC6-A3E11A304B40.jpeg
EBEC1E34-41D0-40C0-9A08-26E33736DC01.jpeg
0BA278E9-5F4E-4BCD-A263-3476FF68C41C.jpeg
035CC15C-893D-47FE-8F7B-97FFF6CE10AD.jpeg
F9BCD902-C1C4-4641-ABD2-E2102F290BEF.jpeg