th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มอบหมายให้นายปริญญา ฉลองธรรม เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นายวิพุธพงศ์ หอมหวล เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนเรือฯ ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563
(29-11-2562)วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มอบหมายให้นายปริญญา ฉลองธรรม เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นายวิพุธพงศ์ หอมหวล เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนเรือฯ ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ เขื่อนลำแชะ บ้านมาบกราด ม.5 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมาเอกสารแนบ:


7538618A-BF46-4694-80C9-409CE2817239.jpeg
DFBD4768-9AFD-4C4F-989C-2F3542F015E7.jpeg
7CF27D6D-A748-4184-AE71-2CF267C10A8D.jpeg
5AA1B3B9-CFD0-48F7-96DF-7AF1F8CC193F.jpeg
DB7C79FA-E232-4CFA-B794-14149A1A88CF.jpeg
5991E3C3-127C-4357-9888-D487E45D4CA1.jpeg
377D1FC0-5E96-496D-820B-B17E840A9F31.jpeg
75D6A9C2-CCA8-4E43-AA23-8E0E84466013.jpeg