th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ จภ.4 (ปน) ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับคำร้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ตามประกาศกรมเจ้าท่าท่ี 212/2562 ลว.25 พฤศจิกายน 2562 เรื่องให้นำเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ
(29-11-2562)วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ จภ.4 (ปน) ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับคำร้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ตามประกาศกรมเจ้าท่าท่ี 212/2562 ลว.25 พฤศจิกายน 2562 เรื่องให้นำเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านในอำเภอชายทะเล ของจังหวัดปัตตานี ณ บริเวณ ม.1 บ้านรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานีเอกสารแนบ:


63F90BCC-9103-4AFC-8839-97F9B4A1F61E.jpeg
A87F96DA-48B3-47E7-A1B4-978F0B187AC9.jpeg
B597AF86-D745-4D2B-955B-E73F71C6CCB2.jpeg
04430075-E504-4A21-B11D-8A64523B0179.jpeg
95794A3E-53BE-4A1A-8996-80434DBED171.jpeg