th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ออกหน่วยบริการประชาชนประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(29-11-2562)วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ออกหน่วยบริการประชาชนประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่บริเวณแหลมสน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่เอกสารแนบ:


F193DF30-479A-4A19-8963-6EBA1BD49876.jpeg
3EDD6F0D-8208-4C36-80EE-238DA5995191.jpeg
12A7EB44-4F38-47DF-AA61-D91AB3F8D487.jpeg
579889A0-EC7E-4540-A569-E63DB7D793FC.jpeg
C35476CA-D32D-45C7-B698-26AD07DF1E2D.jpeg
C1266AA2-BDDB-4396-B4CB-BF73962037F5.jpeg
C17EF91F-97BB-4947-A96A-F684A00C6A08.jpeg
C11ED86E-3CDA-4D30-9D4C-13784DC270E6.jpeg
0301CA43-980F-426F-8B42-F2A97F4ABF9D.jpeg