th en

Menu
 
 
A+ A A-
การประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือในอ่าวปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
(27-08-2562)

ภาพกิจกรรม:

การประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือในอ่าวปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี