th en

Menu
 
 
A+ A A-
การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(22-08-2562)

ภาพกิจกรรม:

การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 


เอกสารแนบ:


แผนการจัดประชุม.pdf
กำหนดการ.pdf