Menu

th en

 
 
A+ A A-
การประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือ Ferry บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของกรมเจ้าท่า ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY
(27-06-2562)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


ปัจฉิมนิเทศ_EAST-WEST FERRY.pdf
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ.pdf