th en

Menu
 
 
A+ A A-
สรุปผลการจัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะ และท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561
(12-02-2562)เอกสารแนบ:


สรุปผลการจัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะ และท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561