th en

Menu
 
 
A+ A A-
กำหนดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแบบรายละเอียดและร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดล้อมโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
(22-01-2562)วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 11.15–16.30 น.
ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุม ครั้งที่ 3.pdf
7. แผ่นพับ Rev.pdf