th en

Menu
 
 
A+ A A-
สรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อม,สำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
(29-05-2557)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายงานการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี