th en

Menu
 
 
A+ A A-
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง
(06-12-2561)


ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


แผ่นประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม