th en

Menu
 
 
A+ A A-
การสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 และข้อมูลเพิ่มเติม โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2
(28-04-2557)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายงานสรุปการประชุม ค.1.pdf