th en

Menu
 
 
A+ A A-
การประชาสัมพันธ์เอกสารชี้แจง โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมืองฯ
(19-06-2557)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


แก้ไขกำหนดการ กำหนดการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง .pdf
เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 2 สงขลา.pdf