th en

Menu
 
 
A+ A A-
กำหนดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการก่อสร้าง โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณวัดเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(14-06-2557)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการประชาสัมพันธ์วัดเกาะเพชร.pdf