th en

Menu
 
 
A+ A A-
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๓) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
(06-11-2561)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


ใบปิดประกาศ