th en

Menu
 
 
A+ A A-
รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 และการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2
(28-04-2557)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายงานสรุปการประชุม ค.1