th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง

13-11-2562

13-11-2562


13-11-2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการต่อใบอนุญาตใช้เรือ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสก ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12-11-2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น นายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา พร้อมพาหนะและเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 50 เตรียมพร้อมออกปฎิบัติหน้าที่อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ ในคืนเทศกาลลอยกระทง พ.ศ 2562

Page 6 of 50
back to top