th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง


29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้รายงานการปฏิบัติงานในรอบเดือนผ่านมา โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี อมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณเรือข้ามฟากและเรือโดยสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไม่พบว่ามีควันดำจากเรือ ฝุ่นละออง หรือกิจกรรมขนถ่ายบริเวณท่าเรือ และจากการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไม่พบค่า PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐาน

29-10-2562
นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี วุฒิสภา เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เป็นประธานคณะฯ และกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว


29-10-2562
1. วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30- 12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประชุมการวางมาตรการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ในวันลอยกระทง ปี 2562 ซึ่งจัดชุดตรวจ (ชุดเฉพาะกิจ) ลงพื้นที่จุดที่มีการลอยกระทง ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจน้ำ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนให้เกิดความปลอดภัย

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำยานพาหนะร่วมในการตรวจความพร้อมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 44 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเมืองท่าตรัง เพื่อ “ยกระดับความมั่นคงในความปลอดภัย และเฝ้าระวังรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ” โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV บริเวณท่าเรือ และเชื่อมโยงสัญญาณมายังมอนิเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าสาขาตรัง พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้องมูล ทั้งนี้เพื่อกำกับดูและความปลอดภัย และเป็นการเฝ้าระวัง รักษาสภาพแวดล้อมภายในเขตท่าเรือ29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยามอบหมายงานทะเบียน และงานตรวจเรือพร้อมเจ้าหน้าที่. ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่าในการตรวจสภาพเรือก่อนต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปีในพื้นที่บริเวณอ่าวพัทยา.

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยามอบหมายงานทะเบียน และงานตรวจเรือพร้อมเจ้าหน้าที่. ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่าในการตรวจสภาพเรือก่อนต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปีในพื้นที่บริเวณอ่าวพัทยา

29-10-2562
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

29-10-2562
นจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีPage 13 of 50
back to top