th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง


31-10-2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่สำรวจหน้าท่าเทียบเรือสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำท่าเทียบเรือสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

31-10-2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายภูริพฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ตรวจท่า และสื่อมวลชน ร่วมกันตรวจสอบท่าเทียบเรือ/โป๊ะเทียบเรือ/เรือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลวันลอยกระทงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562


29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด บริษัท เซาเทิร์น พอร์ท จำกัด (โชคพนาพอร์ท) และบริษัท พี.เค. มารีด เทรดดิ้ง จำกัด ในการตรวจติดตามผลการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือ

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ มโนนที ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการขุดลอกลำพลับพลา ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ. ศาลาประชาคมบ้านโนนท่า ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบงานตรวจการณ์ทางน้ำ ร่วมตรวจบูรณากับตำรวจน้ำตรัง ตรวจเรือโดยสาร บริเวณท่าเทียบเรือตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ตรวจใบอนุญาตใช้เรือ ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ/ เสื้อชูชีพ/พวงชูชีพ/ถังดับเพลิง สารเสพติด คนประจำเรือ ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ. การเดินเรือฯ

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่หน่วยขุดลอกฯร่องน้ำคลองขุด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการขุดลอก โดยมีนายประพันธ์ จรุงศีล ผู้ใหญ่บ้านหมู่5 ผู้เกี่ยวข้องพร้อมด้วย ชาวบ้านหมู่ 3 และ หมู่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

Page 12 of 50
back to top