Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่่ 25/2557 กรมเจ้าท่า รายงานผลการสอบสวนกรณีนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุพลัดตกน้ำบริเวณน้ำตกลำคลองงู
(16-05-2557)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ (นายจักรี ยิ้มมงคล) รายงานการตรวจสอบกรณีนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุพลัดตกน้ำ บริเวณน้ำตกลำคลองงู อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๔ราย จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวลื่นเสียหลักจากกิจกรรมการเดินเท้าไปยังน้ำตกลำคลองงู โดยพลัดตกลงไปติดซอกหินบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยวเป็นเหตุให้เสียชีวิต

          ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบกรณีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการพลัดตกน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริษัท ไซเอนซ์ฟอร์คิดส์ จำกัด ได้นำพนักงานบริษัทจำนวน ๔๐ คน ไปท่องเที่ยวบริเวณลำคลองงู เขื่อนศรีนครินทร์ พื้นที่หมู่ ๓ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นักท่องเที่ยวทั้งหมดพักที่แพชาวดง และมีกิจกรรมเดินเท้าจากที่พักข้ามไปยังน้ำตกลำคลองงูในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ขณะที่เดินเรียงแถวกันข้ามน้ำตกลำเขางู เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์บริเวณหมู่ 7 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุลื่นเสียหลักพลัดตกลงไปติดซอกหินจำนวน ๔ คน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำไหลเชี่ยวแรง แม้นักท่องเที่ยวทั้งคณะได้สวมเสื้อชูชีพแต่เนื่องจากความแรงของกระแสน้ำตกทำให้นักท่องเที่ยวที่พลัดตกทั้ง ๔ คนเสียชีวิตในที่สุด รายชื่อผู้เสียชืวิต ประกอบด้วย
1. นางสาวยุวดี คงพิเชียรศรี อายุ 29 ปี
                2. นางสาวพภัสรณ์ โลหะนันทชัย อายุ 37 ปี
                3. นางสาวนฤมล กมลพัฒนะ อายุ 33 ปี
                4. นางสาวนฐมน เล็กบำรุง อายุ 39 ปี
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ จะได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางน้ำ โดยเคร่งครัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต อาทิ เสื้อชูชีพ แพชูชีพ พ่วงชูชีพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมใช้งานเสมอ จัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการให้มีความรู้เบื้องต้นในการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ และปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้วางมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในเหตุการณ์ปกติและช่วงเทศกาลต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย กำหนดให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักมาตรฐานเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขตและสาขา บูรณาการร่วมกันในการตรวจสภาพท่าเทียบเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ และการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ทำการในเรือ และจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อรับแจ้งเหตุ สายด่วน ๑๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

                                                                                        ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                                       6 พฤษภาคม ๒๕๕๗


เอกสารแนบ:


25.2557.pdf