Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 43/2561 กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย สถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 16)
(13-07-2561)

กรมเจ้าท่ารายงานความคืบหน้าสถานการณ์ เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 16)

 

               นายภูริพัฒธ์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่3 เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า 

เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ผู้ประสบภัยเรือล่ม จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ หัวข้อหลักในการประชุมฯ หลังจากที่ได้ประมวลผลความคืบหน้าของเหตุการณ์ มีดังนี้ จะทำการย้ายศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม จังหวัดภูเก็ต  ไปยังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อาคารคอซิมบี้ เพื่อเป็นศูนย์ใหญ่ในการประสานงานช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ประสบภัย พร้อมเยียวยาและประสานงานด้านต่างๆ โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ยังคงสถานะให้เป็นศูนย์การค้นหาและช่วยเหลือส่วนหน้า โดยอยู่ภายใต้การกำกับของทัพเรือภาคที่ 3 โดยเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1301 พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือ ภายใต้การกำกับของเรือหลวงเจ้าพระยา ต่อไป

             ในวันนี้ กรมเจ้าท่าออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตให้ระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงซึ่งขณะนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 10
(293/2561) ว่ามีฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงในระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร

             ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้ร่วมบูรณาการตรวจสอบเรือท่องเที่ยว ที่มีขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.เขต 3), ตำรวจน้ำ, ทัพเรือภาคที่ 3 ในการตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสาร จำนวนนักท่องเที่ยวและตรวจความพร้อมของเรือก่อนออกจากท่าเทียบเรือ รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเดินทางกลับเข้าฝั่ง ณ บริเวณท่าเรือฉลอง ท่าเรือรัษฎา ท่าเรือวิศิษฐ์พันวา ท่าเรืออ่าวปอ  โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง   

       

ประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

13 กรกฎาคม 2561


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 43 ฉบับ 16.docx
ข่าวที่ 43 ฉบับ 16.jpg
ข่าวที่ 43 ฉบับ 16.pdf