Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 42/2561 กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย สถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 15)
(12-07-2561)

กรมเจ้าท่าร่วมประชุมกำหนดมาตรการป้องกันเรือนักท่องเที่ยวประสบภัยทางน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุรัฐ             ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยนายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ นิติกรชำนาญการ                สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมประชุมกับพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึ่งได้มอบหมายให้ พลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ชองชาติทางทะเล เขต3 จัดประชุมเป็นการเร่งด่วนเพื่อกำหนดมาตรการ             จากเหตุการณ์ “เรือฟินิกซ์” ล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน 47 ราย 

ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางในการควบคุมและดูแลเรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและรับทราบกรณีเหตุการณ์ “เรือฟินิกซ์” ล่มพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพคลื่นลมในพื้นที่ค่อนข้างรุนแรง จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ การกู้ร่างผู้ประสบภัยอีก 1 ร่าง ยังไม่สำเร็จเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย กองทัพเรือภาคที่ 3 และทีมปฏิบัติการจึงพิจารณาปรับแผนเพื่อดำเนินการในวันพรุ่งนี้ต่อไปเอกสารแนบ:


ข่าวที่ 42 ฉบับ 15.pdf