Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 38/2561 กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายสถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 11)
(11-07-2561)


กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายสถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม
จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 11)
 

                    กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้า เวลา 12.00 น. การค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยการบินตรวจการณ์ในพื้นที่เป้าหมาย และการใช้เรือหลวงขนาดใหญ่
ในการค้นหาในส่วนการค้นหาใต้น้ำไม่สามารถดำเนินการในวันนี้ เนื่องจากสภาพคลื่นลมที่มีกำลังแรง

                    สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ออกประกาศที่ 22/2561 ห้ามเรือมีความยาวน้อยกว่า 12 เมตร ออกจากฝั่งโดยเด็ดขาด และประกาศที่ 23 /2561 ห้ามเรือเจ็ทสกี เรือลากร่มและเรือเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าในช่วงระหว่างวันที่10-15 กรกฎาคม 2561คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 24 เมตร จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

                  ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวและลูกเรือที่ลงเรือฟีนิกซ์ มีจำนวน 103 ราย สามารถช่วยชีวิตได้แล้ว 51 ราย เสียชีวิต 43 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมด ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนสูญหายอยู่ อีก 9 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันการมีตัวตนโดยศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มจังหวัดภูเก็ต 5 ราย และคาดว่าสูญหายจริง 4 ราย

 


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 38 ฉบับ 11.docx
ข่าวที่ 38 ฉบับ 11.pdf