th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่35/2561 กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย สถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 8)
(10-07-2561)

กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย

สถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 8)

                   กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้า เวลา 13.00น. การปฏิบัติภารกิจการค้นหาผู้สูญหาย
อีก 15 ราย อย่างเข้มข้น และเตรียมการกู้เรือขึ้นสู่ผิวน้ำ

                   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ โดยมอบหมาย
ให้ทีมงานด้านเทคนิคการเดินเรือจากส่วนกลาง สนับสนุนข้อมูลทางด้านการสอบสวนเทคนิคการเดินเรือ
ให้กับพนักงานสอบสวนและประสานข้อมูลบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การสอบสวนได้ทราบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯอย่างเต็มที่อีกทั้งยังให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน

                   เรือตรวจการณ์ 1301 ของกรมเจ้าท่า เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภายใต้การกำกับของเรือหลวงเจ้าพระยา บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพีพีดอนพิกัดห่างจากจุดเรือเกิดเหตุไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 ไมล์ทะเล (37 กิโลเมตร) ซึ่งคาดว่ากระแสน้ำอาจพัดพา
ผู้สูญหายไปในทิศทางดังกล่าวสำหรับสภาพอากาศในพื้นที่มีเมฆมาก คลื่นลมปานกลาง ทัศนะวิสัยดี
ไม่มีอุปสรรคในการปฏิบัติการ

                   ผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล จำนวน  49 ราย แพทย์ตรวจสอบและอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ จำนวน 40 ราย และยังมีผู้ประสบภัยที่รับการรักษาต่อ จำนวน 9 ราย 
โดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ชาย 4 ราย หญิง 2 ราย
และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ชาย 2 ราย และคนเรือไทย 1 ราย ทั้งหมดอยู่ภายใต้
การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

                   ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการยกเลิกทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือฟินิกซ์
และเรือ
เซเรนาต้ารวมถึงยกเลิกใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมเรือทั้งสองลำแล้ว

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

8 กรกฎาคม 2561

        


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 35 ฉบับ 8 .pdf