Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่33/2561 กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย สถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 6)
(10-07-2561)

กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย

สถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 6)

 

                   กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้า เวลา 12.00 น. ดังนี้ เรือฟินิกซ์ที่ประสบเหตุจมอยู่ทางด้านใต้ ห่างจากเกาะเฮ ทีมสำรวจและค้นหายังอยู่ในระหว่างภารกิจการค้นหาและกู้ภัยผู้สูญหายทั้ง 23 ราย

                   ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดภูเก็ต มีแผนการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
ผู้สูญหายโดยการบูรณการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนการค้นหาและกู้ภัยใช้เรือจำนวน 17 ลำ อากาศยาน 6 ลำ และนักประดาน้ำ 70 คน ซึ่งได้เตรียมความพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินและรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตบริเวณอ่าวฉลอง และฐานทัพเรือภาคที่ 3 แหลมพันวา สำหรับผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
มีเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 14 ราย และได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตดูแล
แผนการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตทั้ง 33 ราย

                   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ประสานคลังน้ำมันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือสนับสนุนในการเตรียมทุ่นกักน้ำมันและสารลดแรงตึงผิวสำหรับขจัดคราบน้ำมันเพื่อป้องกันกรณีเกิดคราบน้ำมันที่อาจรั่วไหลจากเรือฟินิกซ์ และได้ประสานทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อดูผลกระทบต่อแนวปะการังและพื้นที่คุ้มครองและอนุรักษ์บริเวณใกล้เคียง

                   ทั้งนี้ ทันทีที่เรือทั้งสองลำถูกกู้ขึ้นสู่ผิวน้ำ กรมเจ้าท่าเตรียมส่งทีมตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบตัวเรือเพื่อเก็บข้อมูลหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนการปฏิบัติงานขณะเกิดเหตุของเรือที่เกิดเหตุ และนำมาประกอบการหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันต่อไปการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้มีการบูรณการหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 26 หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 800 คน   

 

 

                                ฝ่ายประชาสัมพันธ์

7 กรกฎาคม 2561

        


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 33 ฉบับ 6 .pdf