th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่31/2561 กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย สถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4)
(10-07-2561)

กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย

สถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4)

 

                กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้า เวลา 18.00 น. ดังนี้ เรือฟินิกซ์ที่ประสบเหตุจมอยู่ทางด้านใต้ ห่างจากเกาะเฮ 1.5 ไมล์ทะเล (2.8 กิโลเมตร) จากการค้นหาเรือจมอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเฮ ความลึก 30 เมตร โดยประมาณ หน่วยกู้ภัยได้ลงสำรวจและพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ในตัวเรือและกู้ร่างขึ้นได้ 12 ราย สรุปยอดผู้เสียชีวิต จำนวน 33 ราย และ ได้ยุติการค้นหาและดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับฝั่ง คงเหลือผู้สูญหาย 23 ราย

              ผู้ประสบภัยรอดชีวิตจำนวน 49 รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล (ร.พ.มิชชั่น, ร.พ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ร.พ. วชิระภูเก็ต) จำนวน 37 ราย มีอาการสาหัส 1 ราย กลับบ้าน 12 ราย โดยรายละเอียด สิทธิต่างๆ
ที่ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต จะได้รับการชดเชยเยียวยา กรณีเรือล่มที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ในเบื้องต้นจะประกอบด้วย

              1. ประกันภัยคุ้มครองบุคคลที่สาม (ประกันภาคบังคับ) ตามมาตรา 142 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  กรณีเสียชีวิต จำนวน 100,000 บาท ค่ารักษาตัวกรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 15,000 บาท โดย บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

              2. กองทุนเยียวยา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะพิจารณาตามดุลพินิจของคณะกรรมการฯกรณีบาดเจ็บไม่เกิน 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 1,000,000 บาท

              3. ประกันภัยที่จัดซื้อความคุ้มครองโดยบริษัททัวร์นำเที่ยว (บริษัท ซี ที บลูดรีม จำกัด) จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บไม่เกิน 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท

              ๔. ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเรียกร้องจากเจ้าของเรือ

              ทั้งนี้ เวลา 19.30 น. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มจังหวัดภูเก็ต ประชุม
วางแผนเตรียมการกู้เรือฟินิกซ์และเรือเซเรนาต้าซึ่งกรมเจ้าท่านำเรือตรวจการณ์ 1301 มาร่วมบูรณการการค้นหา
ผู้สูญหายและอำนวยความปลอดภัยให้กับการค้นหาและกู้เรือด้วย  

 

                                ฝ่ายประชาสัมพันธ์

6 กรกฎาคม 2561


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 31 ฉบับ 4 .pdf