Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 27/2561 กรมเจ้าท่า จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกริมฝั่งแม่น้ำน่าน
(02-07-2561)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกริมฝั่งแม่น้ำน่าน
ด้วยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  “ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมดำเนินการขยายพันธุ์ทำให้มีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอด้วย ที่สำคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเพื่อรักษาดิน ให้ทุกหน่วยงานและหน่วยงานที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์ ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ในการผลิตหญ้าแฝก และแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เพียงพอ” ณ ศาลาเริงวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำน่านเพื่อเป็นการแก้ไขความตื้นเขิน ตลอดจนเพิ่มความกว้างของแม่น้ำ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ในการนี้เพื่อเป็นการดำเนินรอยตามพระราชดำริ เป็นทฤษฏีการป้องกันการเสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน และคืนสู่ธรรมชาติของแผ่นดิน กรมเจ้าท่า จึงได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกริมฝั่งแม่น้ำน่าน จำนวน 1 แสนต้น และต้นยางนา 660 ต้น ต้นรวงผึ้ง 10 ต้น เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและการกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลาก โอบอุ้มความชื้นไว้ใต้ดินเพื่อปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ โดยมีนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้รับการสนับสนุนต้นหญ้าแฝกจำนวน 1 แสนต้น  และต้นยางนาจำนวน 660 ต้น ต้นรวงผึ้ง 10 ต้น จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความสามัคคีของประชาชนและทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ทางน้ำ และปลูกต้นไม้ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมฝั่งแม่น้ำน่าน ซึ่งการปลูกหญ้าแฝกมีประโยชน์ในหลายด้านทั้งในด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้านการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน และด้านรักษาสภาพแวดล้อม หญ้าแฝกจะช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดิน โอบอุ้มความชื้นเพื่อปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และยังช่วยชะลอความเร็วและความแรงของน้ำไหลบ่า และยังเป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถใช้งานได้ทุกส่วน และยังนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง เช่น นำมาทำงานหัตถกรรมเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า โทร 090-2917793 หรือโทร 02-266-7990


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 27.2561.pdf