Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 239/2561 เรื่อง กรอบเเนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนในการดำเนินงานของกรมเจ้าท่า
(17-05-2561)


เอกสารแนบ:


คำสั่งกรมเจ้าท่า 239.pdf