th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 19/2561กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีปัญหาเรือดูดทรายส่งผลกระทบชาวบ้าน อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
(04-05-2561)

 อธิบดีกรมเจ้าท่า (นายจิรุตม์ วิศาลจิตร) สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง                อย่างเร่งด่วน ตามข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 หน้า 14 คอลัมน์                           “ล่าความจริง พิกัดข่าว”กรณีความเดือดร้อนของชาวบ้านจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือดูดทรายและปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำโขงพัง  และทรุดตัว บริเวณอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นั้น
           กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ำ ทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทย ตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกเพื่อประกอบการอนุญาตให้ดูดทรายตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2556 โดย อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนตามที่เป็นข่าว              ในหน้าหนังสือพิมพ์ดังกล่าว นั้น 

เอกสารแนบ:


ข่าวฉบับที่ 19.2561.pdf