Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 14/2561 กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด พัฒนาเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา
(14-03-2561)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่าประชุมหารือ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด เพื่อวางแผนพัฒนา                   การเดินเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยารูปแบบใหม่ อันเป็นการพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน และสามารถเชื่อต่อกับระบบขนส่งทางราง (รถไฟฟ้า) 


เอกสารแนบ:


กรมเจ้าท่า พัฒนาเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา.docx