th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 13.2561 กรมเจ้าท่า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
(21-02-2561)

     นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า รับเชิญให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนมกราคม 2561 ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  
     (1) ในปี 2560 มีเรือสำราญขนาดใหญ่เข้ามาในประเทศไทย จำนวน 393 ลำ มีนักท่องเที่ยวที่มากับเรือมากว่า 368,000 คน อัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ 8 โดยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยมีอัตราการท่องเที่ยวทางน้ำสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 19 ซึ่งผลจากการที่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อรองรับ
เรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) พบว่า ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเหมาะสม
ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ และจะสามารถเพิ่มอัตราการท่องเที่ยวทางน้ำเพิ่มขึ้นได้อีกเป็น 100% ซึ่งในขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership - PPP) 
     (2) กรมเจ้าท่าจะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการใช้เรือ Tender สำหรับรับ – ส่ง ผู้โดยสารจากเรือสำราญขึ้นสู่ฝั่ง ควบคู่กับการจัดระเบียบและยกระดับคุณภาพการให้บริการของเรือท้องถิ่นให้สามารถให้บริการผู้โดยสาร
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     (3) การพัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา กรมเจ้าท่ามีแผนในการปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลอง สาขา ทั้งในส่วนของท่าเรือรัฐและท่าเรือเอกชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ เพิ่มความสะดวกในเรื่องของการเชื่อมต่อหลังท่า ทั้งระบบขนส่งสาธารณะทางบกและทางราง นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังมีแผนในการนำนวัตกรรมมาใช้กับเรือ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 
     นอกจากนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเจ้าท่า จะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกับประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้รับความสะดวกสบาย มีความเชื่อมั่น และประทับใจ อันจะเป็นการพัฒนาให้เกิดความอย่างยั่งยืนต่อไป


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 13.2561 กรมเจ้าท่า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการท่องงเที่ยวไทย.pdf