Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเลสำหรับการขอรับประกาศนียบัตร หรือการต่ออายุประกาศนียบัตรที่ออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ
(20-02-2561)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมฯ หลักเกณฑ์.pdf